Burgertop Limburg 2018 slide 0 Burgertop Limburg 2018 slide 1 Burgertop Limburg 2018 slide 2

Uw mening over De agenda van de Limburgers Blijf op de hoogte

Op maandag 26 november 2018 heeft de eerste Burgertop Limburg plaatsgevonden. Op drie verschillende locaties in onze provincie hebben Limburgers de koppen bijeen gestoken om de agenda voor de toekomst te bepalen. Op vrijdag 25 januari zijn een honderdtal leden bij elkaar gekomen en hebben zich ingeschreven voor de fysieke Burgertoppanels.

De samenleving verandert in rap tempo; zo ook in Limburg. Maar beweegt de Limburger wel snel goed mee? En hoe zit dat met onze overheden? Is Limburg wel klaar voor de toekomst?

De antwoorden op deze vragen liggen al lang niet meer enkel bij de politiek. De tijd waarop burgers eens in de vier jaar stemmen en dan achterover hangen loopt op zijn einde. Dit betekent dat de Limburger meer invloed kan uitoefenen op haar bestuur én toekomst. Om die agenda voor de toekomst vast te stellen moeten de Limburgers in beweging komen.

Om deze bestuurlijke vernieuwing op gang te krijgen, is de Burgertop Limburg 2018 in het leven geroepen. Het is de uitgelezen kans voor Limburgers om mee te praten over zaken die hen aangaan en input te geven voor provinciale en gemeentelijke politiek.

Ruim honderd inwoners van Limburg gaan de komende maanden in Burgerpanels de eerste oplossingsrichtingen voor zes thema's verder uitwerken. Deze thema's en oplossingsrichtingen zijn het resultaat van een enquête onder ruim 2.500 Limburgers en de Burgertop Limburg, die eind vorig jaar werd georganiseerd.

Terms & Conditions Burgertop Limburg 2018

Burgertop Limburg 2018

Om de inbreng van zoveel mogelijk (verschillende) Limburgers bijeen te brengen en om één beweging door heel Limburg te maken, vindt de Burgertop gelijktijdig op drie locaties plaats. In het VVV Venlo stadion, het Fortuna Sittard stadion, en het Parkstad Limburg stadion krijgen per locatie tweehonderd burgers de kans om de agenda voor de Limburgers vorm te geven. De deelnemers worden uitgekozen uit de duizenden - die in de maanden vooraf aan de bijeenkomsten - meedoen aan een online raadpleging.

De thema's die aan bod gaan komen, worden dus bepaald door de Limburgse samenleving. Een online raadpleging – voorafgaande aan de Burgertop – zal de meest urgente onderwerpen vastleggen voor de bijeenkomsten.

Deze geselecteerde thema's komen tijdens de Burgertop uitvoerig aan bod. Met interessante en actieve werkvormen zullen de ervaren gespreksleiders ervoor zorgen dat iedereen gehoord wordt. Het definitieve programma van de Burgertop volgt op een later tijdstip.

De Burgertop is natuurlijk slechts een momentopname. Om de input van de Limburg ook op lange termijn zichtbaar te maken, gaan fysieke burgerpanels met de opbrengst aan de slag. Kleine teams van inwoners zullen de besproken thema's verder uitdiepen, uiteraard met de hulp van ambtenaren. Zo kun jij écht een verschil maken in de provincie.

Voor wie?

De Burgertop is bedoeld voor iedereen. Om een representatieve dwarsdoorsnede van de Limburgse samenleving te krijgen, is iedereen uitgenodigd om zich op te geven. Woon je in Limburg en wil je meedenken over de toekomst van de provincie? Dan kun je je hier aanmelden.

Wanneer?

Maandag 26 november, 16:00 – 20:00 uur

Waar?

VVV-Venlo Seacon Stadion - De Koel
Fortuna Sittard Stadion
Roda JC Parkstad Limburg Stadion

Journalisten met vragen of interviewvragen over Burgertop Limburg kunnen contact opnemen met Stephan Hoek, centrale woordvoerder: 06-51597792, info@burgertoplimburg2018.nl.

20 juni 2019  

Impressie Stemmen van Limburgers

Afgelopen 20 juni is het evenement 'Stemmen van Limburgers' geweest. Hieronder enkele foto's ter impressie.    

    

Fotoimpressie 1 (Klik voor een grote weergave) Fotoimpressie 2 (Klik voor een grote weergave) Fotoimpressie 3 (Klik voor een grote weergave) Fotoimpressie 4 (Klik voor een grote weergave)

Naast vertegenwoordigers van de Burgertoppanels, Provinciale Staten en burgerbetrokkenen was BZK vertegenwoordigd. Deze laatste partij onderzoekt een mogelijke toekomstige samenwerking.

U kunt een sfeerfilm van 20 juni jl. bekijken via: sfeerfilm

 

7 juni 2019 

Raad van Advies Burgertop Limburg benoemd

Vandaag is de officiële installatie van twee burgerraadsleden van de Raad van Advies Burgertop Limburg. Hiermee bestaat de Raad van Advies uit twee Statenleden (oppositie en coalitie) en twee burgerleden:

> Aleida Berghorst (Statenlid)
> Herman Nijskens (Statenlid)
> Ed Snaphaan (Burgerlid, burgertoppanellid Kwaliteit van Leven)
> Lidewij van den Hoogen (Burgerlid)       

Contact met de Raad van Advies kan via info@burgertoplimburg2018.nl

          

22 mei 2019

Gemeentelijke resultaten publieke raadpleging Burgertop Limburg openbaar gemaakt.

Burgertoppanels presenteren adviezen op 20 juni aan Provinciale Staten
Het organisatiecomité van de Burgertop Limburg heeft afgelopen week alle gemeenten in Limburg de deelresultaten toegestuurd van de publieke raadpleging. Alle Limburgse gemeenten kunnen hierbij op lokaal niveau bekijken hoe hun inwoners de agenda van de Limburgers zien. Aan de publieke raadpleging, onderdeel van de Burgertop Limburg, deden 4.555 Limburgers mee. Daarbij is de inhoudelijke thematiek ten behoeve van de Burgertop Limburg opgehaald. Kijk voor de onderliggende resultaten, per gemeente, op de pagina 'onderzoeksresultaten'.             

Onderdeel Burgertop Limburg
Burgertop Limburg is een proces. Het betreft een continue dialoog met burgers op onderwerpen waar zij ook invloed op kunnen uitoefenen. De cyclus bevat drie onderdelen: het voortraject van de publieke raadpleging (I), de fysieke Burgertop voor de inhoudelijke verbinding (II) en de onderlinge discussie met de burgers en de inhoudelijke verdiepingsslag tot concrete adviezen aan PS in de Burgertoppanels (III).                          

Resultaten Burgertoppanels
Uit de eerste resultaten van de Burgertoppanels wordt duidelijk dat vele ideeën ontstaan over de agenda van de Limburgers. De panels zijn druk bezig met het verder uitwerken van ideeën, rondom:                  

1 Kwaliteit van leven
2 Milieubewust ondernemen
3 Nieuwe overheid
4 Digitale sprong in de toekomst
5 Veiligheid
6 Werkgelegenheid

Op 20 juni worden de volgende resultaten gepresenteerd aan Provinciale Staten


Meer informatie via: www.burgertoplimburg2018.nl ; volg ons via Facebook.          

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht voortgang Burgertop Limburg (159,40 KB)

Fact sheet - PS

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Fact Sheet - PS (661,73 KB)

 

25 januari 2019

Start volgende fase Burgertop Limburg: burgerpanels werken eerste oplossingsrichtingen uit 

Ruim honderd inwoners van Limburg gaan de komende maanden in Burgerpanels de eerste oplossingsrichtingen voor zes thema’s verder uitwerken. Deze thema’s en oplossingsrichtingen zijn het resultaat van een enquête onder ruim 4.500 Limburgers en de Burgertop Limburg, die eind vorig jaar werd georganiseerd. Vandaag nam de heer Bovens, de gouverneur van Limburg, de eerste oplossingsrichtingen in ontvangst uit handen van Statenlid Aleida Berghorst, voorzitter Raad van Toezicht Burgertop Limburg. Daarnaast werd het initiatiefvoorstel voor het vervolg van de Burgertop Limburg dat de Raad van Toezicht deed richting Provinciale Staten met brede steun ontvangen.

Berghorst: “De volgende fase van de pilot gaat van start. Na de enquête onder 4500 Limburgers en de fysieke burgertop met 300 deelnemers, gaan we nu met zo’n 100 inwoners van de provincie verder met de burgerpanels. We zien dat de betrokkenheid bij Limburgers om de regionale democratie op een aanvullende wijze, anders vorm te geven onverminderd groot is. ” Uit een eerste evaluatie van de fysieke burgertop van 26 november 2018 blijkt dat deze met een gemiddelde van een 7,6 werd gewaardeerd door de deelnemers. 92% van de deelnemers is voorstander van een periodiek terugkerende burgertop, waarvan 43% vindt dat dat jaarlijks zou moeten gebeuren en 25% twee keer per jaar.

Evaluatie

“De resultaten van de burgerpanels worden kort voor de zomer van dit jaar verwacht. Daarna vindt een evaluatie plaats van het totale proces: de publieke raadpleging, de fysieke burgertop en de verdere uitwerking in burgerpanels. Ten slotte worden de opbrengsten van de Burgertop Limburg 2018 en de evaluatie van deze pilot voorgelegd en besproken in Provinciale Staten. Waarschijnlijk weten we dan nog dit jaar in hoeverre deze vernieuwende pilot, met als doel burgers directer te betrekken bij provinciale besluitvorming, succesvol is geweest en voor herhaling vatbaar is”, aldus Berghorst.

Thema’s en oplossingsrichtingen

Er worden zes burgerpanels gevormd die zich elk buigen over één thema: kwaliteit van leven, milieubewust ondernemen, de nieuwe overheid, een digitale sprong in de toekomst, veiligheid en werkgelegenheid. De oplossingsrichtingen die per thema zijn voortgekomen uit de fysieke burgertop van 26 november 2018 vormen de basis van deze verder uitwerking door de panels. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de oplossingsrichting ‘alle doelgroepen moeten kunnen meedoen in de digitalisering’ voor het thema ‘Digitale sprong in de toekomst’ of de oplossingsrichting ‘leegstaande gebouwen ombouwen (voor studenten) of sloop (vervangen door groen)’ voor het thema ‘Kwaliteit van Leven’.

Denken in kansen

Burgerpanellid en horecaondernemer uit Maastricht Hennie Frissen: “Er is al veel bereikt met deze burgertop. Nu de volgende stap. Ik ben enthousiast om mee te praten. Het is belangrijk dat burgers nu eerst hun ideeën kwijt kunnen. Het is goed als burgers met elkaar in gesprek gaan om ideeën te bespreken. Op die manier wordt het simpeler om problemen op te lossen. Belangrijk daarbij is dat we denken in kansen in plaats van risico’s. Dus moet de politiek zo lang mogelijk buiten de deur blijven.”

Aanvullende vorm

Gouverneur Theo Bovens: “Limburg heeft in het verleden altijd een belangrijke bijdrage geleverd aan de wijze waarop we onze democratie vormgeven. Zo was het de Limburger en voormalig minister-president Charles Ruys de Beerenbrouck die zich in zijn eerste regeringsverklaring van november 1918 nadrukkelijk uitsprak vóór vrouwenkiesrecht. En ook de allereerste vrouw die haar stem uitbracht was een Limburgse. Kortom, Limburg is voortdurend op zoek naar nieuwe – of beter aanvullende – vormen van democratie. Deze burgertop zou een aanvullende manier kunnen zijn, waarmee Limburgers zich nog beter gehoord, vertegenwoordigd en meegenomen voelen.”

  

26 november 2018   

Veel concrete oplossingen en ideeën tijdens eerste Burgertop Limburg  

Vandaag vond de eerste Burgertop Limburg plaats. Enkele honderden Limburgers gingen in gesprek over vijf, door de deelnemers, zelf aangedragen onderwerpen: kwaliteit van leven, milieubewust ondernemen, de nieuwe overheid, een digitale sprong in de toekomst en veiligheid (Noord- en Midden-Limburg) en werkgelegenheid (Zuid-Limburg). Deze onderwerpen zijn het resultaat van een enquête onder ruim 4.500 Limburgers. Tijdens de Burgertop Limburg kwamen de deelnemers met veel concrete oplossingen en ideeën, waarvan een aantal in burgerpanels verder wordt uitgewerkt en in het nieuwe jaar wordt overgedragen aan Provinciale Staten van Limburg.

De Burgertop Limburg vond gelijktijdig (van 16.00 – 20.00 uur) plaats op drie locaties in Limburg: de voetbalstadions van VVV Venlo, Roda JC Kerkrade en Fortuna Sittard. De Statenleden Aleida Berghorst, Daryl Pfoster, Jos van Rey en Herman Nijskens, die deel uitmaken van de Raad van Toezicht Burgertop Limburg 2018, reisden samen met gouverneur Theo Bovens, het boegbeeld van de Limburgtop Nathan Rutjes en de voorzitter van het Organiserend comité Bart Pastoor, vanaf de aftrap in Kerkrade naar een tussenstop in Sittard om vervolgens in Venlo de afsluiting bij te wonen. De gouverneur vlogde tijdens de “Verbindingstour Burgertop Limburg” actief over de activiteiten en bevindingen.

Oplossingen en ideeën

Bij de afsluiting van de bijeenkomst werd de opbrengst van de dag besproken met de initiatiefneemster van de burgertop Statenlid Aleida Berghorst (PvdA), gouverneur Theo Bovens en boegbeeld Nathan Rutjes. Berghorst: “Ik ben zeer onder de indruk van deze eerste burgertop. Dit is een prachtige start. Wat een betrokkenheid en enthousiasme heb ik gezien bij de deelnemers. In dat opzicht is deze pilot al meer dan geslaagd. Ik heb veel oplossingen in ideeën gehoord voor vraagstukken die ons allen bezighouden. De uitkomsten van de burgertop worden begin volgend jaar aangeboden aan de Limburgse politiek. De politiek kan de adviezen gebruiken bij de vorming van beleid.”

Vernieuwing democratie

Gouverneur Theo Bovens: “Samen met de Limburg Agenda 2030 heeft deze burgertop waardevolle informatie opgeleverd richting de volgende provinciale statenverkiezingen in maart 2019.” Om de agenda van de Limburgers verdere invulling te geven, en het niet bij deze ene bijeenkomst te laten, werden tijdens de burgertop burgerpanels gevormd per onderwerp. Deze burgerpanels gaan de onderwerpen vervolgens verder uitwerken. “Dit is een experiment in het kader van vernieuwing van de democratie en versterking van burgerparticipatie. De ervaringen worden in Provinciale Staten besproken en de follow up met de werking van burgerpanels wordt op de voet gevolgd”, aldus Berghorst.

  

20 april 2018   

Provincie spreekt 600 Limburgers tijdens eerste Burgertop Limburg 

Donderdag 19 april bood de voorzitter van de Statenwerkgroep Burgertop Limburg, mevrouw Aleida Berghorst, het Plan van Aanpak Burgertop Limburg aan aan de voorzitter van Provinciale Staten Limburg, de heer Theo Bovens. Tijdens deze eerste Burgertop Limburg gaat de Provincie in gesprek met 600 Limburgers over onderwerpen die ze zelf hebben aangedragen. Het doel is dat er meer invloed en resultaat voor burgers wordt bereikt door hun betrokkenheid te optimaliseren. De burgertop vindt plaats in de laatste week van november 2018, verdeeld over Noord-, Midden- en Zuid-Limburg.

Provinciale Staten (PS) namen op 23 juni 2017 unaniem een initiatiefvoorstel van de PvdA aan om een provinciale burgertop in Limburg te organiseren. In het initiatiefvoorstel staat dat PS daarmee willen realiseren dat burgers direct bij provinciale besluitvorming worden betrokken. De Statenwerkgroep Burgertop Limburg bestaat uit Aleida Berghorst (PvdA), Joost van den Akker (VVD), Andy Rossel (GroenLinks) en Daryl Pfoster (PVV).

Directe lokale democratie

Aleida Berghorst: “Met de Burgertop Limburg hopen we burgers directer bij het bestuur van onze mooie provincie te betrekken. Daar is steeds meer behoefte aan. Burgers bepalen zelf de agenda van de burgertop en worden nauw betrokken bij de uitwerking van breed gedragen voorstellen. Als Statenwerkgroep Burgertop Limburg hebben we daarom ‘Limburg bruist - burgers betrekken bij de provinciale politiek’ centraal gesteld.”

“Overigens het is een pilot project. We doen een poging om burgers meer te betrekken en hen te prikkelen de voor hen belangrijke onderwerpen aan te dragen. Die onderwerpen worden vervolgens in burgerpanels door hen verder uitgewerkt. Dat gebeurt samen met de Provincie Limburg, de Limburgse gemeenten en maatschappelijke organisaties. We creëren hiermee een platform: een mogelijkheid voor 600 burgers om mee te denken over de invulling van een Limburgse regionale agenda.”

Limburg Agenda 2030

Gouverneur Theo Bovens, voorzitter van Provinciale Staten volgt het initiatief van Provinciale Staten met belangstelling: “Samen met de Limburg Agenda 2030 kan deze eerste burgertop waardevolle informatie opleveren richting de volgende provinciale staten verkiezingen in 2019.”

  

19 april 2018  

Documentatie

1 Plan van aanpak Burgertop Limburg 2018

In het initiatiefvoorstel van Provinciale Staten staat opgenomen dat zij met het voorstel voor het organiseren van een pilot Burgertop Limburg (naar model G1000) willen realiseren dat burgers direct bij provinciale besluitvorming worden betrokken door middel van het aandragen van onderwerpen voor de Burgertop. De dialoog met burgers kan op die manier meer gericht worden aangegaan op onderwerpen waar zij zelf ook invloed op hebben kunnen uitoefenen.
Lees hieronder het plan van aanpak.

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Plan van aanpak Burgertop Limburg 2018 (895,63 KB)

2 Limburg Agenda 2030

Limburg maakt een nieuwe agenda. Niet voor één jaar, maar voor de komende vijftien jaar. Richtsnoer is het jaar 2030. Waar moeten we dan staan? Waar willen we naar toe met onze provincie? Welke kwaliteiten hebben we en welke moeten we versterken? Kortom: Wat moet er in die Limburg Agenda voor 2030 staan?
Lees hieronder de Limburg Agenda 2030

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Limburg Agenda 2030 (9,59 MB)

MEDIA

In de media zijn de volgende berichten verschenen over de Burgertop Limburg 2018:

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Voetbalstadions decor Limburgse Burgertop - 2 juli 2018 (457,52 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Burgertop in drie voetbalstadions - 6 juli 2018 (381,62 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Burgertop: een apolitieke bijeenkomst- 19 september 2018 (449,05 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Grote belangstelling voor Limburgse Burgertop - 28 september 2018 (552,35 KB)

PROGRAMMA

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Programma Burgertop Limburg 2018 (404,60 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Programma VVV (398,68 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Programma Fortuna Sittard (395,30 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Programma Roda JC (398,50 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Routebeschrijving Gouvernement (707,67 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Routebeschrijving Roda JC (49,88 KB)

Aanbevelingsbrief Burgertop

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Aanbevelingsbrief Burgertop (93,12 KB)

Burgertop Limburg 2018

Om de inbreng van zoveel mogelijk (verschillende) Limburgers bijeen te brengen en om één beweging door heel Limburg te maken, vond de Burgertop gelijktijdig op drie locaties plaats. In het VVV Venlo stadion, het Fortuna Sittard stadion, en het Parkstad Limburg stadion kregen per locatie tweehonderd burgers de kans om de agenda voor de Limburgers vorm te geven. De deelnemers werden uitgekozen uit de duizenden - die in de maanden vooraf aan de bijeenkomsten - meededen aan een online raadpleging.

De thema's die aan bod zijn gekomen, werden dus bepaald door de Limburgse samenleving. Een online raadpleging – voorafgaande aan de Burgertop – heeft de meest urgente onderwerpen vastgelegd voor de bijeenkomsten.

De Burgertop was natuurlijk slechts een momentopname. Om de input van de Limburg ook op lange termijn zichtbaar te maken, zijn fysieke burgerpanels met de opbrengst aan de slag gegaan. Kleine teams van inwoners zullen de besproken thema's verder uitdiepen, uiteraard met de hulp van ambtenaren.

Thema's

Inmiddels zijn de fysieke panels van start gegaan met de volgende zes thema's:

 1. Kwaliteit van Leven
 2. Milieubewust Ondernemen
 3. De Nieuwe Overheid
 4. Digitale Sprong in de Toekomst
 5. Veiligheid
 6. Werkgelegenheid

Klik op een van de thema's om gelijk naar het thema toe te gaan

Kwaliteit van Leven

Een vernieuwende manier waarin burgers met elkaar in gesprek kunnen treden over het provinciale beleid. Het is ook wennen voor de burger, de politiek én de ambtenaar. Zo beschrijft Brandon Theunissen, ambtelijke ondersteuner van het burgertoppanel Kwaliteit van Leven, het project Burgertop Limburg.

Het leuke aan het project is de vurige passie die de burgers tonen om deel te nemen.

Uitdagingen zijn onder andere de representativiteit van de Limburgse samenleving, het omzetten van een probleem naar een (concrete) oplossing en het analyseren van de uitkomsten van de Burgertop, zodat de burgertoppanels gerichter aan de slag kunnen gaan.

De richting (actiepunten) waar het burgertoppanel nu over en een selectie in gaat maken en gaat vertalen naar een oplossingsrichting:

 • Een bijdrage leveren aan positieve publieke gezondheid.
 • Het oprichten van een platform waar alle sociale initiatieven in de provincie bijeengezet worden (ten behoeve van de vindbaarheid en kruisbestuiving).
 • Het vergroten van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven.
 • Een gezonde sociale, fysieke en economisch prettige samenleving.
 • Grotere stimulering/activering door provincie van: sociale samenhang

Milieubewust Ondernemen

Mei 2019 - 28 mei komt het burgerpanel milieubewust ondernemen voor de laatste keer samen om het uiteindelijke advies vorm te geven. Dit burgerpanel heeft aan het begin van het traject zichzelf opgedeeld in drie subgroepen en daarmee elke thema belicht. De subgroepen zijn: de overheid, de burger en de ondernemen. Vanuit wisselende perspectieven werd dus elke keer een bepaald thema bekeken. Ook voor het eindadvies wordt op dezelfde werkwijze gewerkt. De voorzitters van de subgroepen komen al eerder samen om de eerste zeef door alle adviezen te halen. De ‘gezeefde’ versie gaat terug de grote groep in waarbij concrete richtingen en puntjes op de i worden gezet. Dit burgerpanel is al vanaf de start voortvarend aan de slag, de mijlpaal is bijna gehaald. Al het vertrouwen dat dit gaat lukken, op naar 20 juni!

April 2019 - Burgertop Limburg, de Limburgers aan het woord. Binnen Burgertop Limburg – en nog specifieker – de burgerpanels die daaruit voortvloeide zijn het Limburgers die zich buigen over een maatschappelijke opgave. In het burgetoprpanel van Joni Wijhers, ‘milieubewust ondernemen’, houdt een groep enthousiastelingen zich bezig met adviezen over thema’s afval, technologie/innovatie en voorlichting/communicatie. Elk thema wordt bekeken vanuit drie perspectieven: de burger, de overheid en de ondernemers. Het leukste aan dit project is dat deelnemers met verschillende meningen en opvattingen toch elke keer weer de dag afsluiten met gezamenlijke adviezen die gedragen zijn binnen de groep.

Het laat soms zien hoe moeilijk het is om met uiteenlopende mening toch een gezamenlijke koers te varen. Maar het laat gelukkig ook zien dat wanneer we als groep het doel voor ogen houden, er gezamenlijk veel moois kan gebeuren.
 
Wat mij betreft ligt de grootste uitdaging in het vasthouden van betrokkenheid van de panelleden en het aantrekken van meer betrokkenheid onder alle Limburgers die zich nu niet geroepen voelden mee te doen aan de Burgertop of de panels. Ik denk dat dit instrument nog waardevoller kan worden wanneer we toewerken naar panels die een echte weerspiegeling zijn van onze samenleving.

De Nieuwe Overheid

Mei 2019 - We doorlopen een proces waarin we zoeken naar zowel aanbevelingen die op de korte termijn effect hebben als aanbevelingen die op de lange termijn veranderingen in gang kunnen zetten. Wat vast staat is dat de gesprekken die we voeren fundamentele vragen oproepen over het karakter van de huidige overheid. Immers de ontwikkeling van de samenleving en de technologie zetten een transformatie in gang en die ook zijn weerslag op de overheid moeten hebben.

Wat we zeker weten is dat die ontwikkelingen zo snel gaan dat we een overheid nodig hebben die ook sneller kan veranderen. Kinderen worden nu bijvoorbeeld opgeleid voor beroepen die straks misschien niet meer bestaan. Wat gaat de overheid daaraan doen? Wij willen dat de Provincie meer vertrouwen geeft aan de burgers en dat inwoners worden meegenomen in het maken van nieuw beleid. Dit proces is pas net in gang gezet. Ook na 20 juni is er nog meer tijd en samenwerking nodig met de Provincie om te spreken over de grote vraagstukken van deze tijd.

April 2019 - Tycho Deij, ambtelijk ondersteuner van het burgerpanel De Nieuwe Overheid, beschrijft de Burgertop als een interessant experiment in democratische vernieuwing. 

Hij vindt het bijzonder om te zien dat ook heel gewone Limburgers bereid zijn om tijd te investeren in de publieke zaak. 

De uitdaging voor de deelnemers is nu om alle plannen en zorgen te smeden tot concrete bestuurlijke adviezen.

Het panel De Nieuwe Overheid wil bijvoorbeeld dat de overheid zichzelf van binnenuit vernieuwt. Meer over dit plan hoort u op 20 juni.            

Digitale Sprong in de Toekomst 

Mei 2019 - ‘Het burgerpanel ‘Een digitale sprong in de toekomst’ heeft de drie gekozen thema’s tijdens de afgelopen bijeenkomst verder verscherpt. Hierbij was veel discussie, ook over hoe de wereld werkt en welke rol burgers en provincie überhaupt kunnen nemen in de wereldwijde beweging op het digitale vlak. Het panel werkt nu aan een conceptadvies en probeert daar met een gedegen advies zowel de kansen als de valkuilen goed inzichtelijk te maken.’

April 2019 - René Pijpers, trainee die het panel de Digitale sprong in de toekomst ondersteunt, beschrijft de Burgertop als een bijeenkomst met een levendige discussie waar gediscussieerd wordt van de kleinste tot aan de grootste filosofische kwesties.

Dat de panelleden meedenken over problemen en hoe deze op te lossen zijn, vindt René leuk om te zien. 

Aangezien er panelleden zijn die al in de verre toekomst denken is het soms lastig om de middenweg te vinden tussen de eventuele toekomstige problemen en de problemen die nu spelen. 

De Digitale sprong in de toekomst heeft op dit moment drie thema's die ze bespreekbaar willen maken:

 • Toegang en Gebruik
 • Digitale wisselwerking (burger-overheid)
 • Regionale economie en digitalisering (bijvoorbeeld: Uber/AirBnB)

Veiligheid

Een van de punten, die naar voren komt is de behoefte aan verduidelijking van wat de Provincie kan doen en wat er al gedaan wordt. Besproken wordt welke rol de burgertoppanel hierbij wil innemen.

Op basis van de voorkeuren van de aanwezige deelnemers in het burgertoppanel worden drie thema’s verder uitgewerkt: Politie inzet, Criminaliteit en Verkeersveiligheid.

Een en ander wordt verder uitgewerkt in een adviessheet.

Werkgelegenheid

Mei 2019 - Het burgerpanel werkgelegenheid heeft zich in de derde bijeenkomst op 16 mei bezig gehouden met het concretiseren van het advies aan Provinciale Staten. De werkgroep Euregionaal Werken heeft besloten om zich te richten op de zorgsector. Binnen deze sector adviseren  zij Provinciale Staten om ITEM (Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility), verbonden aan de Universiteit Maastricht, een onderzoek te laten verrichten naar een euregionale koepelorganisatie. Deze koepelorganisatie richt zich in eerste instantie op de thuiszorg. Voorzitter Ine Widdershoven-Hellewig en Jo Bertholet schrijven op dit moment het concept advies aan Provinciale Staten.

De werkgroep basisinkomen stelt een specifieke pilot voor in Parkstad. Hierbij gaat het om het opzetten van een lokaal-geld systeem. Dit systeem zou geïmplementeerd moeten worden in samenwerking met STRO (Social TRade Organisation). Via de ambtelijke ondersteuning wordt onderzocht hoe de gemeentes in Parkstad hier tegenover staan.

April 2019 - Bas de Vreede, trainee van het panel werkgelegenheid, beschrijft de burgertop als een diverse groep van mensen met een eigen achtergrond en een duidelijk idee van de problemen. Enkel is de 2e slag lastig te maken. 

Het actief aanzetten van de mensen en het actief bezig zijn met de mensen te ondersteunen, zodat we uiteindelijk tot een concreet plan komen. 

De uitdaging van de Burgertop is om problemen uit de praktijk op een andere manier op te lossen dan de provincie het doet.

Een sneak preview voor het panel werkgelegenheid is dat het panel zich op twee verschillende thema's gaat richting; basisinkomen en samenwerken. 

Voor vragen kun je contact opnemen met: info@burgertoplimburg2018.nl

Wilt u op de hoogte blijven van de Burgertop? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief
Journalisten met vragen of interviewvragen over Burgertop Limburg kunnen contact opnemen met Stephan Hoek, centrale woordvoerder: 06-51597792, info@burgertoplimburg2018.nl.

Onderzoeksresultaten

 

 

Burgertoppanels

Op 20 juni worden de eerste resultaten van de Burgertoppanels gepresenteerd. Adviessheet Kwaliteit van Leven

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Adviessheet Kwaliteit van Leven (1021,24 KB)

Adviessheet Milieubewust Ondernemen

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Adviessheet Milieubewust Ondernemen (461,69 KB)

Adviessheet De Nieuwe Overheid

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Adviessheet De Nieuwe Overheid (1,62 MB)

Adviessheet Digitale Sprong in de Toekomst

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Adviessheet Digitale Sprong in de Toekomst (474,39 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bijlage adviessheet Digitale Sprong in de Toekomst (141,27 KB)

Adviessheet Veiligheid

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Adviessheet Veiligheid (551,93 KB)

Adviessheet Werkgelegenheid

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Adviessheet Werkgelegenheid (149,63 KB)

Persbericht resultaten Burgertoppanels

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Burgertoppanels adviseren Provinciale Staten Limburg (90,18 KB)

Publieke raadpleging Burgertop Limburg

Onderzoeksresultaten publieke raadpleging

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Publieke raadpleging (1,85 MB)

Onderzoeksresultaten per Limburgse gemeente (22 mei 2019) 

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Beek (635,83 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Beekdaelen (671,11 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Beesel (634,82 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bergen (626,35 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Brunssum (701,10 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Echt-Susteren (718,69 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Eijsden-Margraten (744,91 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Gennep (689,08 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Gulpen-Wittem (655,44 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Heerlen (874,23 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Horst aan de Maas (958,38 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Kerkrade (861,19 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Landgraaf (741,33 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Leudal (727,57 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Maasgouw (673,31 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Maastricht (1,03 MB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Meerssen (642,02 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Mook en Middelaar (703,79 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Nederweert (633,75 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Peel en Maas (691,24 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Roerdalen (660,16 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Roermond (814,94 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Simpelveld (644,15 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Sittard-Geleen (917,64 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Stein (699,70 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Vaals (628,29 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Valkenburg aan de Geul (670,14 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Venlo (894,40 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Voerendaal (671,99 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Venray (812,60 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Weert (839,48 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Buiten Limburg wonende respondenten (591,76 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Onbekende woonplaats (647,49 KB)

Burgertop

Evaluatie Burgertop Limburg 26 november 2018

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Evaluatie Burgertop Limburg 2018 (539,95 KB)

Onderzoeksresultaten Burgertop Limburg 2018

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Leeswijzer opbrengst Burgertop Limburg (427,45 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Kwaliteit van leven (6,22 MB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Milieubewust ondernemen (5,74 MB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  De nieuwe overheid (5,89 MB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Digitale sprong in de toekomst (5,69 MB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Veiligheid (3,64 MB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Werkgelegenheid (2,41 MB)

Terms & Conditions Burgertop 2018

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Terms & Conditions Burgertop Limburg 2018 (480,92 KB)

Voortgangsupdate Burgertop

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Artikel terugblik burgertop (126,01 KB)